Menu
Home » Impresum

Impresum

Vlasnik medija i izdavač:

dm-drogerie markt d.o.o.

Kovinska 5a

HR-10090 Zagreb
Tel.: +385 1 3670 100
Fax.: +385 1 3670 102

Besplatni info telefon: 0800 365 86 33
E-mail: info@dm-drogeriemarkt.hr
Web: www.dm-drogeriemarkt.hr
Facebook: www.facebook.com/dm.Hrvatska.hr
Youtube: www.youtube.com/dmHRV

Društvo je upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS 080168586
MB 0975451
OIB 94124811986

Žiro račun kod Raiffeisenbank Austria d.d.:
2484008-1100291077
IBAN HR68 2484 0081 10029107 7
Swift: RZBHHR2X

Temeljni kapital 4.833.000,00 kn uplaćen u cijelosti.

Član Uprave: Mirko Mrakužić, direktor

 

Umjetničko i kreativno vođenje online časopisa:

CUSTOMIZE mediahouse GmbH
Moosstraße 37/1. Stock/Top 4
A-5020 Salzburg
Tel: 0043 662/274007
E-Mail: office@customize.at

Glavno uredništvo: Mareike Steger
Redakcija: Mag. Susanne Kainhofer, Annalina Jegg, Victoria Schaffer
Web dizajn: Roman Fleischanderl, Nikolas Prosenik, BA
Uprava: Ruth Kappacher

redaktion@activebeauty.at

 

Zadržavamo sva prava na korištenje sadržaja prikazanjh na ovim stranicama.

 

Prema gore
OKViše informacija